Nasze zajęcia

1. Pedagog

Zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji , dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią lub dyskalkulię. 
Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają trudności w nauce czytania, pisania czy też matematyce. Dziecko mimo nakładu pracy nie osiąga efektów zgodnymi z oczekiwaniami, przejawia braki i niedociągnięcia w swojej pracy. Niepowodzenia powodują coraz mniejsza wiarę w siebie i rezygnację, a nawet zaburzenia zachowania. Wszystko to ma wpływ na dalsze życie. Bez pomocy specjalisty trudno będzie poradzić sobie z taka sytuacją ..
Program jest indywidualny dla każdego dziecka, opracowywany na podstawie osobnego przypadku. Dbamy o atmosferę i życzliwe podejście do małego pacjenta .
W terapii angażujemy różne funkcje percepcyjnych, pamięci i logicznego myślenia. Dysponujemy dużym zapleczem pomocy dydaktycznych, nowoczesne ciekawe formy.
2.Logopeda

Zapraszamy na konsultacje gdy :
 • W wieku dwóch lat mówi bardzo mało lub bardzo niewyraźnie
 • Logopeda
  Zapraszamy na konsultacje gdy :
  W wieku dwóch lat mówi bardzo mało lub bardzo niewyraźnie
  – nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania
  -nie wykonuje poleceń;
  W wieku trzech lat w mowie dziecka brak którejś samogłoski ustnej (a, o, e, u, i);
  W wieku czterech lat mówi dużo mniej niż rówieśnicy, nieprawidłowo wypowiada głoski „k” i „g”;
  W wieku pięciu lat  wysuwa język przy wymawianiu s, z, c, dz – z seplenienia dziecko nie wyrośnie, zamienia wiele głosek, nie wymawia prawidłowo i zamienia ze sobą s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;
  W wieku sześciu lat zamiast r wymawia l, bądź zamiast obu tych głosek wymawia j;
  zamienia „d” z „t” bądź „b” z „p” (u trzylatka jest to normalne natomiast nieprawidłowe u dziecka starszego);
  -nie mówi płynnie, zacina się, jąka się, powtarza pierwszą lub ostatnią sylabę w wyrazach;
  – mówi przez nos;
  -mówiło i nagle zamilkło;
  Wydaje Ci się, że dziecko nie słyszy, mówi bardzo głośno, często krzyczy.
  Należy mieć na uwadze, że dziecko z nieleczoną wadą wymowy może mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem.
  Nasi specjaliści pozwalają wykryć jej przyczynę i dostosowują określony zakres ćwiczeń do stopnia i rodzaju problemu. Doskonale rozumieją potrzebę oddziaływania na psychikę w celu wytworzenia odpowiedniego stosunku do wady mowy i zapobiegania negatywnemu jej wpływowi na kontakty dziecka z rówieśnikami oraz najbliższym otoczeniem.

  – nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania

 • -nie wykonuje poleceń;
 • W wieku trzech lat w mowie dziecka brak którejś samogłoski ustnej (a, o, e, u, i);
 • W wieku czterech lat mówi dużo mniej niż rówieśnicy, nieprawidłowo wypowiada głoski „k” i „g”;
 • W wieku pięciu lat  wysuwa język przy wymawianiu s, z, c, dz – z seplenienia dziecko nie wyrośnie, zamienia wiele głosek, nie wymawia prawidłowo i zamienia ze sobą s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;
 • W wieku sześciu lat zamiast r wymawia l, bądź zamiast obu tych głosek wymawia j;
 • zamienia „d” z „t” bądź „b” z „p” (u trzylatka jest to normalne natomiast nieprawidłowe u dziecka starszego);
 • -nie mówi płynnie, zacina się, jąka się, powtarza pierwszą lub ostatnią sylabę w wyrazach;
 • – mówi przez nos;
 • -mówiło i nagle zamilkło;
 • Wydaje Ci się, że dziecko nie słyszy, mówi bardzo głośno, często krzyczy.
Należy mieć na uwadze, że dziecko z nieleczoną wadą wymowy może mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem.
Nasi specjaliści pozwalają wykryć jej przyczynę i dostosowują określony zakres ćwiczeń do stopnia i rodzaju problemu.

3.Integracja Sensoryczna

Zapraszamy na konsultacje gdy : 
 

– Twoje dziecko źle reaguje na codzienne mycie, obcinanie lub czesanie włosów,
– ma trudności z koncentracją,
– ma problemy z utrzymaniem równowagi np. trudności z jazdą na rowerze,
– jest nadwrażliwe na światło,
– przeszkadzają mu metki w ubraniach,

– nie chce się przytulać
-w razie wątpliwości rodziców co do prawidłowego rozwoju dziecka

 4. Terapia ręki

 ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
Jej zadaniem jest także dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawczych dzięki którym ręka uczy się różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywa umiejętność ich rozróżniania.Dobrze kształtująca się motoryka ręki jest także potrzebna do tego, by dziecko mogło opanować umiejętności przedszkolne i szkolne takie jak: rysowanie, wycinanie nożyczkami czy pisanie. Zakres i jakość działania kończyn górnych niewątpliwie decyduje o poziomie ogólnego funkcjonowania dziecka.
 Kiedy udać się do naszego gabinetu :
 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (pisanie,malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów), a także tych wykonujących te czynności słabo, powolnie, mecząc się przy tym. ,
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • dzieci mających obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, innymi urazami mózgu,
 • dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • dzieci mających problem z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań czuciowych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach,

 5. Zajęcia z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uczniowie niewidomi i słabo widzący
 • Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący
 • Uczniowie z autyzmem
 • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 • Uczniowie z ADHD
 • Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • Uczniowie wybitnie zdolni

6.Matematyka sensoryczna 

Nie od dziś wiadomo, że matematyka jest matką wszystkich nauk która pełni w naszym życiu bardzo ważną rolę. My idąc temu naprzeciw chcemy pokazać dzieciom, że ucząc się możemy świetnie się bawić .
Jeśli chcesz aby Twoje dziecko :
🥰pokochało matematykę
💡 nabyło wiedzę pod dalsza edukację
W naszych zajęciach będziemy używać wszystkich zmysłów:
– uczyć się logicznego myślenia 😎
-poznawać nowe kształty (geometria , pojęcie symetrii)🎲
– uczyć się mieszania kolorów🌈
-uczyć się przeliczać , liczyć (liczby naturalne, ułamki)💰
-tworzyć zbiory , diagramy📚
-klasyfikować przedmioty🎏
-poznawać wagi, miary🏗
-objętości obcując z prawdziwą materią📐
– kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji )🗺
Będziemy dotykać , wąchać i przeprowadzać matematyczne eksperymenty !!!
Przez ten magiczny świat przeprowadzi nas specjalista, doświadczony pedagog matematyk z pasją.
Wstawiony obraz

7. Sensoplastyka

Wstawiony obraz